The holy mission: Save Iran

FADFI is an Iranian organisation who wants freedom for all the Iranians in Iran. And we will do everything to accomplish this commission, we are even ready to die for it. But you should know that this is the same situation as Moses had for about 2000 years ago, he succeeded to save 1 milion pepople alone! We have to stop praying for Iran. Instead we should do something about it!

Friday, December 28, 2007

SKICKA INTE MARYAM TILL DÖDEN

Iran har sedan den islamiska regimen grundades 1979, varit ett otryggt land för inte minst sin egen befolkning. 120 000 människor har avrättas med omänsklig medeltids metoder som hängning, stenings osv. Kvinnor har drabbats allra värst p.g.a. deras kön.
Idag har lägget förvärrats avskyvärt. Rapporter från Iran visar hur regimen desperat attackerar hus och arresterar unga män och kvinnor bara för att deras kläder och frisyr anses vara osedliga och strider mot sharia- lagarna.

Sedan juli har 62 personer, har avrättats genomhängning och en kvinna har stenats till döds, då landet tog ett hårdare grepp mot unga, kvinnor och andratänkandet. Därefter har polisen gripit journalister, kvinnoaktivister och studenter.
Amnesty har protesterat mot det ökade antalet avrättningar i Iran. Förra året avrättades 177 personer och i år är siffran redan uppe i 189.

Förenade föreningar har i flera tillfällen avslöjat regimen brutalitet mot befolkningen.
Svenska medier rapporterar om att svensk iranier som under 25 år har åkt fram och tillbaka till Iran har nu arresterats och fängslads. Flera andra har försvunnit spårlöst.

Att skicka Maryam Rajabi till Iran innebär en oerhört stor risk att hon fängslas, torteras och avrättas. Speciell när flera av hennes familj medlemmar har avrättats av regimen,två systrar, en kusin och en svåger har avrättats i Iran på grund av politiska aktivitet.

Det är oacceptabelt när iransk säkerhetspolis får asyl i Sverige men inte dem som har flytt landet att komma undan regimen dödspatruller.

Sverige har skrivit på FN: s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige måste ge de personer asyl, som är flyktingar enligt konventionen.
Enligt svensk lag kan även personer som inte är konventionsflyktingar kan få asyl här. I lagen kallas de skyddsbehövande.
Skyddsbehövande är den som har lämnat sitt hemland och har starka skäl att vara rädd för till exempel dödsstraff eller tortyr, vilket Maryam kommer att utsättas för då hon återvänder till Iran.
De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller i hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.
Det står klart och tydligt i artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning att det är förbud mot utvisning och avvisning vid risk för tortyr eller om det finns risk för dödsstraff.

Det är dags att reagera mot att man inte följer vårt lands konventioner och lagar.
Förenade föreningar för ett fritt Iran betraktar Iran som ett otryggt land, Därför har alltid krävt att iranier som lyckats fly från mullornas helvete har rätt att få asyl.
Med det stödjer vi manifestationens krav att Maryam Rajabi ska få stanna i Sverige. Är det någon som ska avvisas, så är det regimens agenter och spioner som är potential hot och utgör risker mot Sveriges säkerhet.

Thursday, December 27, 2007

WELCOME TO FADFI!

FADFI is a dynamic political movement organized by Iranian youngsters in Sweden. This movement is determined to remove the roots of terrorism from Iran and replace the Islamic Republic with a modern, democratic, and secular government.

More information about FADFI will be published in the nearest future.

Thursday, November 22, 2007

Iranier i Iran kan och vill demostrera men problemet är bara att de inte vet om situationen kommer bli bättre om mullorna avgår, de är rädda att mujaheddin eller något dylikt kan ta över Iran.

Iranier i Iran behöver alltså någon form av garanti att om mullorna avgår så kommer man få demokrati.Sålänge det inte finns en stark Iransk organisation som kämpar för jämställdhet, rättvisa, demokrati, yttrandefrihet och som inte blandar religion och politik kommer situationen i Iran att vara oförändrad.

Tuesday, July 24, 2007

Why are u waiting?

Many Iranians today think that the situation in Iran will be fixed, but how and who would help us? The only one that can help Iran is the people of Iran.
The members of FADFI are trying to get as many Iranians as possible to join FADFI so that our organisation can grow and perhaps get more intentions both in newspapers around the world and inside iran.

Please stop wait for something to happend, instead you should join us.

Saturday, August 26, 2006

Holy mission: Save Iran

Dariush Nazemi is the leader of FADFI!

And this is what he say to all the Iranian:

The Iranian goverment can take your money and your job, the Iranian goverment can take your familly and your freedom. The Iranian goverment can even take your life!

But there´s something that the Iranian goverment can´t take from you:
Your Hope.

Monday, August 21, 2006

FADFI

International organisation FADFI , the Iranian organisation.
We will fight, we will work hard, and we will never give up.


If you have questions or if you are interested of FADFI please contact:
FADFI@hotmail.com
MissionSaveIran@hotmail.com

Its the duty of the Iranian people to join FADFI because FADFI wants freedom and democracy for Iran and thats the most beautiful thing a country could have.